ZARZĄDZANIE

Czas trwania studiów

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów) i prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym (zaocznym).

Opis kierunku

Zarządzanie to najnowsza propozycja Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu. To pierwszy kierunek licencjacki w Politechnice Morskiej w Szczecinie. Jego absolwenci nie tylko zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania, ale też odkryją, dlaczego każdy może być milionerem, a nie każdy nim zostaje. Udział w zajęciach prowadzonych przez praktyków pozwoli na pracę na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla w regionie, Polsce i na świecie, w sektorze morskim, ale też związanym z bezpieczeństwem, nowymi technologiami. Z kolei rozszerzone zajęcia z języka angielskiego utorują ścieżki do szybkiego awansu i rozwoju kariery zawodowej. To bardzo wszechstronne studia.

"Szkoła Menedżerów" to propozycja zarówno dla absolwentów szkół średnich niemających doświadczenia, jak i dla tych, którzy mając już doświadczenia zawodowe chcieliby dalej się rozwijać i skończyć dodatkowy kierunek. Na kierunku oferowane są trzy specjalności:

 • Organizacja i Zarządzanie w Gospodarce Morskiej,
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Organizacji.
Pierwsza ze specjalności pozwoli m.in. na zdobycie wiedzy z zakresu marketingu, badań rynkowych, rachunkowości oraz analizy ekonomicznej, ale też da szansę na poszerzenie znajomości języka angielskiego o specjalistyczne branżowe słownictwo. Studenci nauczą się samodzielnie prowadzić firmy, tworzyć biznesplany i strategie marketingowe, a także poznają tajniki skutecznego komunikowania się oraz negocjacji. Druga specjalność jest dedykowana osobom, które chciałyby posiąść wiedzę z zakresu marketingu, ale przede wszystkim zarządzania strategicznego i jakościowego. Trzecia dotyczy niezwykle ważnych dziś aspektów funkcjonowania firm i instytucji: bezpieczeństwa zasobów, danych, informacji.

Argumenty przemawiające za wyborem tego kierunku

 • Nowoczesna baza szkoleniowa i laboratoryjna
 • Autorskie programy nauczania, powstające w odpowiedzi na potrzeby rynku
 • Ścisła współpraca uczelni z biznesem
 • Staże i praktyki w ciekawych firmach
 • Nauka profesjonalnego języka angielskiego, którego znajomość potwierdzisz odpowiednim certyfikatem!

Potencjalni pracodawcy

 • Firmy z sektora TSL (transport, spedycja, logistyka)
 • Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) oraz urzędy centralne
 • Firmy zarządzające informacją