Najnowsze aktualności

 • Speed Meeting..

  13/Paź/2023

  Zapraszamy na szybkie, dynamiczne i … pyszne poznawanie się! Speed Meeting przy pizzy i napojach to...

 • Lista uznawanych certyfikatów..

  24/Kwi/2023

  Do naszej listy uznawanych certyfikatów języka angielskiego dodaliśmy EnglishScore, który mamy nadzieję...

INFORMATYKA

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestów). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi 2335 godzin na osobę w tym:

 • 975 godzin wykładów realizowanych jednocześnie dla wszystkich studentów na roku
 • 180 godzin ćwiczeń (w grupach 32 osobowych)
 • 1180 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych (w grupach 16 osobowych)
Dodatkowo studenci odbywają miesięczną praktykę po trzecim roku studiów w firmach branży IT.

Program studiów

Program studiów został opracowany w oparciu o potrzeby rynku pracy w branży IT ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku zachodniopomorskiego. Dlatego też w pracach nad programem nauczania brały udział największe firmy informatyczne regionu. Sam program studiów jest na bieżąco aktualizowany, aby swoimi treściami i wymaganiami wpisywał się w aktualne trendy rozwojowe branży. W trakcie studiów nauczysz się posługiwania współczesnymi językami programowania, w tym programowania aplikacji desktopowych, mobilnych oraz webowych. Dowiesz się jak pracują zespoły deweloperskie w zwinnych metodykach wytwarzania oprogramowania, poznasz narzędzia pracy grupowej oraz aktualne metody inżynierii oprogramowania. Od połowy drugiego roku studiów będziesz mógł wybrać jedną z trzech specjalności.

Pierwszą jest Programowanie Systemów Informatycznych nastawiona na poznanie technik programowania od niskopoziomowego po techniki wytwarzania aplikacji webowych i mobilnych.

Drugą jest Programowanie Systemów Multimedialnych, gdzie poznasz nie tylko jak powstają nowoczesne symulatory i gry, ale także poznasz zaawansowane metody pracy zespołowej w metodykach zwinnych, poznasz techniki testowania oraz przede wszystkim nauczysz się pracy grupowej przy budowie inteligentnych systemów wykorzystujących zaawansowane bazy danych, sztuczną inteligencję, Internet Rzeczy oraz wirtualną rzeczywistość.

Trzecią specjalnością jest Informatyka Morska. Jest to specjalność nastawiona na poznanie funkcjonowania i budowania informatycznych systemów morskich, w tym systemów nawigacyjnych i metod łączności.

Swoje pasje możesz rozwijać także w ramach Koła Naukowego Informatyki, gdzie wykonujemy wiele ciekawych projektów (np.: dron sterowany gestami, budowa drona klasy wyścigowej, projekty gier z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości). Praca w Kole pozwali Tobie na rozwój umiejętności zawodowych oraz doskonalenie technik pracy w zespole. Pozwoli to Tobie na wzbogacenie swojego CV, a w efekcie na łatwiejsze znalezienie pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą, w firmach branży informatycznej, zwłaszcza w firmach deweloperskich.

Profil absolwenta i absolwentki

Najważniejsze atuty absolwentów i absolwentek kierunku informatyka:

 • Praktyczna umiejętność programowania w językach obiektowych.
 • Posiadanie praktycznych umiejętności pracy zespołowej w metodykach zwinnych.
 • Praktyczna umiejętność posługiwania się technikami testowania, w tym prowadzenia testów automatycznych.
 • Umiejętność wytwarzania aplikacji desktopowych, mobilnych i webowych.
 • Umiejętność tworzenia i administrowania sieciami komputerowymi, bazami danych i sieciowymi systemami operacyjnymi.
 • Umiejętność budowania polityk bezpieczeństwa i posługiwania się zaawansowanymi metodami ochrony informacji.
 • Umiejętność posługiwania się metodami łączności, sztucznej inteligencji i silnikami graficznymi, narzędziami Internetu Rzeczy, analizami BigData na potrzeby wytwarzania zaawansowanych symulatorów i gier oraz inteligentnych systemów pozyskiwania informacji.
 • Umiejętność kreatywnego i przedsiębiorczego myślenia.
 • Posługiwanie się językiem obcym z uwzględnieniem informatycznego języka specjalistycznego.

Informatyka kierunkiem przyszłości

Informatyka jest jedną z kluczowych dziedzin rozwojowych na rynku Polskim i rynkach zagranicznych. Otaczają nas coraz bardziej zaawansowane inteligentne systemu zdolne do prowadzenia złożonych analiz danych na potrzeby pozyskiwania informacji, jak i aplikacje świadczące wszelakie usługi. Rosnąca złożoność otaczających nas systemów oraz sama ich liczba sprawiają, że w Polsce i na świecie rozwija się ogromna liczba nowych firm branży ICT zdolnych do wchłonięcia praktycznie każdej liczby absolwentów kierunków informatycznych. Sam kierunek Informatyka oraz prowadzone na nim specjalności wpisują się w tzw regionalne specjalności woj. Zachodniopomorskiego oraz technologie przyszłości, które będą rozwijać się szczególnie w przyszłych latach.