Najnowsze aktualności

 • Speed Meeting..

  13/Paź/2023

  Zapraszamy na szybkie, dynamiczne i … pyszne poznawanie się! Speed Meeting przy pizzy i napojach to...

 • Lista uznawanych certyfikatów..

  24/Kwi/2023

  Do naszej listy uznawanych certyfikatów języka angielskiego dodaliśmy EnglishScore, który mamy nadzieję...

Koszt studiów w Politechnice Morskiej w Szczecinie dla obcokrajowców

Opłaty roczne:

Studia I stopnia (inżynierskie)Studia II stopnia (magisterskie)


Wszystkie opłaty w Politechnice Morskiej w Szczecinie wnoszone są w złotówkach. Powyższe pliki PDF zawierają szczegółowe informacje o wysokości rocznych opłat za studia prowadzone w języku polskim i angielskim w Politechnice (PM).

Studia w języku polskim

Zasadniczo zagraniczni studenci studiujący w Polsce w języku polskim muszą płacić za swoją edukację. Istnieją jednak wyjątki, które zwalniają z czesnego następujące grupy cudzoziemców studiujących na studiach stacjonarnych:

 • Obywatele Unii Europejskiej (UE)
 • Posiadacze Karty Polaka
 • Cudzoziemcy, którzy zdali Państwowy Egzamin z Języka Polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1 - egzaminy prowadzone przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Jeśli nie należysz do żadnej z tych grup, będziesz musiał zapłacić za naukę w PM. Jednak czesne pobierane przez Politechnikę Morską nie jest wysokie. PM jest uczelnią państwową, co oznacza, że podobnie jak organizacje non-profit jej oferta nie jest stricte komercyjna.

Roczne opłaty za studia pobierane przez naszą Uczelnię zależą od kierunku studiów (kierunki morskie są droższe niż kierunki lądowe), poziomu studiów (studia I stopnia są zwykle droższe niż studia magisterskie ponieważ trwają od 7 do 8 semestrów, natomiast studia II stopnia trwają tylko od 3 do 4 semestrów) i trybu studiów (za studia niestacjonarne zawsze trzeba zapłacić, ale wysokość czesnego zależy od statusu studenta).

Studia w języku angielskim

Obecnie Politechnika Morska w Szczecinie prowadzi tylko kilka kierunków studiów w języku angielskim (są one wyróżnione w powyższym pliku PDF). Proszę zwrócić uwagę, że cena dla obywateli UE i posiadaczy Karty Polaka jest znacznie obniżona, ponieważ są oni traktowani na równi z obywatelami Polski. Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, którzy nie posiadają Karty Polaka, zobowiązani są do uiszczenia pełnej opłaty za naukę.

Dodatkowe koszty dla studentów kierunków morskich

Studenci kierunków pływających, tj: Nawigacja, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika i Żegluga Śródlądowa muszą dodatkowo zapłacić około 400 zł (tj. około 90 euro) za Międzynarodowe morskie świadectwo zdrowia, które jest ważne 1 lub 2 lata w zależności od decyzji lekarza, oraz jednorazowo 50 euro za wystawienie Książeczki Żeglarskiej. Opłaty te należy uiścić w instytucjach zewnętrznych, tj. w przychodni lekarskiej oraz w Urzędzie Morskim w Szczecinie.